สนามสอบจำลอง

คือการจำลองการสอบจริงเพื่อให้น้องๆ คุ้นเคยกับการสอบ โดยมีการจับเวลาเสมือนสอบจริง น้องๆ สามารถรู้ผลคะแนนหลังจากสอบเสร็จได้ทันที

GAT - PAT

O-NET

JLPT

HSK

CU

9 วิชาสามัญ

SAT

ข้อสอบ ก.พ.