สนามสอบจำลอง

คือการจำลองการสอบจริงเพื่อให้น้องๆ คุ้นเคยกับการสอบ โดยมีการจับเวลาเสมือนสอบจริง น้องๆ สามารถรู้ผลคะแนนหลังจากสอบเสร็จได้ทันที

GAT - PAT

image
สนามสอบจำลอง
Sim Test PAT 1 คณิตศาสตร์
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test PAT 3 วิศวกรรมศาสตร์
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test PAT 7.4 ภาษาจีน
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test GAT ภาษาอังกฤษ
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test GAT เชื่อมโยง

O-NET

image
สนามสอบจำลอง
Sim Test O-NET วิทยาศาสตร์
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test O-NET คณิตศาสตร์

JLPT

image
สนามสอบจำลอง
Sim Test JLPT N2
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test JLPT N3
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test JLPT N4

HSK

image
สนามสอบจำลอง
Sim Test HSK3
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test HSK4
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test HSK5

CU

image
สนามสอบจำลอง
Sim Test CU TEP

9 วิชาสามัญ

image
สนามสอบจำลอง
Sim Test ภาษาไทย 9 วิชาสามัญ
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test สังคม 9 วิชาสามัญ
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test เคมี 9 วิชาสามัญ
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test ชีววิทยา 9 วิชาสามัญ

SAT

image
สนามสอบจำลอง
Sim Test SAT MATH
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test SAT ENG

ข้อสอบ ก.พ.

image
สนามสอบจำลอง
Sim Test ความสามารถทั่วไป ก.พ.
image
สนามสอบจำลอง
Sim Test ภาษาไทย ก.พ
image
สนามสอบจำลอง
่Sim Test ภาษาอังกฤษ ก.พ.