ตะลุยโจทย์ O-NET วิทยาศาสตร์

เจาะลึกเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ พร้อมเทคนิคในการพิชิตข้อสอบทุกพาร์ทจำนวน 100 ข้อ ไม่ว่าจะเป็นพันธุศาสตร์ ยีนส์ โครโมโซม การแบ่งเซลล์ กลไกร่างกายมนุษย์ การรักษาสมดุลร่างกาย กฎการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ดาราศาสตร์ เป็นต้น

สิ่งที่คุณจะได้รับ

สำหรับคอร์สตะลุยโจทย์ O-NET วิทยาศาสตร์ เป็นการรวบรวมแนวข้อสอบที่จำเป็นสำหรับการใช้สอบ ไม่ว่าจะเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โครงสร้างอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม เป็นต้น พร้อมทั้งทักษะและเทคนิคดีๆที่จำเป็นในการพิชิตข้อสอบ

เนื้อหาในคอร์ส

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน
58 kB

วิดีโอ

6 วิดีโอ

09.08 ชั่วโมง

O-NET วิทยาศาสตร์ ( Part 1)
74 นาที
O-NET วิทยาศาสตร์ ( Part 2 )
95 นาที
O-NET วิทยาศาสตร์ ( Part 3 )
96 นาที
O-NET วิทยาศาสตร์ ( Part 4 )
93 นาที
O-NET วิทยาศาสตร์ ( Part 5 )
91 นาที
O-NET วิทยาศาสตร์ ( Part 6 )
96 นาที

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบหลังเรียน O-NET วิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)
4 นาที
แบบทดสอบหลังเรียน O-NET วิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)
4 นาที

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สตะลุยโจทย์ O-NET วิทยาศาสตร์ ที่รวบรวมเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ เช่น การรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ดุลยภาพของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว การเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ เป็นต้น พร้อมทั้งเทคนิคดีๆจากติวเตอร์ในการพิชิตข้อสอบ

รีวิวและคอมเม้นท์

4.8
เต็ม 5
Excellent
6
Very good
2
Average
0
Poor
0
Terrible
0
อ่านคอมเม้นท์ (8)
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
เนื้อหาที่เข้าถึงได้
6 วิดีโอ ~9 ชั่วโมง
1 เอกสารประกอบการเรียน
แบบฝึกหัด 2 ข้อ ~8 นาที
อื่นๆ
UP Ticket 1 ใบ
ใช้โค้ด