ตะลุยโจทย์ PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

เจาะลึกเนื้อหาในทุกพาร์ทของข้อสอบ PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่นอย่างครบถ้วน จำนวน100 ข้อ ทั้งพาร์ท คำศัพท์ ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ “ญี่ปุ่น” การเรียงลำดับเหตุการณ์ตามความเหมาะสม การอ่านบทความสั้น เพื่อพิชิตสนามจริงโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

สำหรับ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่นน้องๆ จะได้เรียนรู้เทคนิคดีๆเกี่ยวกับไวยากรณ์หรือคำศัพท์ต่างๆที่จะช่วยให้น้องๆ พิชิตข้อสอบได้อย่าง่ายดาย ด้วยติวเตอร์ที่มากด้วยประสบการณ์

เนื้อหาในคอร์ส

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน
378 kB

วิดีโอ

5 วิดีโอ

06:53

PAT 7.3 - ภาษาญี่ปุ่น (Part 1)
01:53
PAT 7.3 - ภาษาญี่ปุ่น (Part 2)
01:29
PAT 7.3 - ภาษาญี่ปุ่น (Part 3)
01:03
PAT 7.3 - ภาษาญี่ปุ่น (Part 4)
01:14
PAT 7.3 - ภาษาญี่ปุ่น (Part 5)
01:12

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบหลังเรียน PAT 7.3 (ชุดที่ 1)
00:06
แบบทดสอบหลังเรียน PAT 7.3 (ชุดที่ 2)
00:08

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สตะลุยโจทย์ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่นที่จะรวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบ ให้น้องๆได้ฝึกทำไปพร้อมๆกับการอธิบายเฉลยอย่างละเอียด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้สอบพร้อมลุยกับสนามจริงที่ผู้สอบจะได้พบเจอ ไม่ว่าจะเป็น ไวยากรณ์ คำศัพท์ รวมไปถึงหลักการต่างๆที่จำเป็นในภาษาญี่ปุ่น

3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
เนื้อหาที่เข้าถึงได้
5 วิดีโอ ~7 ชั่วโมง
1 เอกสารประกอบการเรียน
แบบฝึกหัด 2 ข้อ ~15 นาที
อื่นๆ
UP Ticket 1 ใบ
ใช้โค้ด