ตะลุยโจทย์ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

รวบรวมโจทย์ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 100 ข้อจากข้อสอบจริงและแนวข้อสอบพร้อมการอธิบายอย่างละเอียดทั้งการแนะแนวเทคนิคในการพิชิตข้อสอบ จากติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

คอร์สตะลุยโจทย์ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส รวบรวมข้อสอบจากปีเก่ามาให้น้องๆได้ฝึกฝนเพื่อพร้อมในการสอบสนามจริงด้วยสไตล์การสอนของติวเตอร์ที่เข้าใจง่าย

เนื้อหาในคอร์ส

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน
378 kB

วิดีโอ

5 วิดีโอ

07:46

PAT 7.1 - ภาษาฝรั่งเศส (Part 1)
01:26
PAT 7.1 - ภาษาฝรั่งเศส (Part 2)
01:34
PAT 7.1 - ภาษาฝรั่งเศส (Part 3)
02:04
PAT 7.1 - ภาษาฝรั่งเศส (Part 4)
01:19
PAT 7.1 - ภาษาฝรั่งเศส (Part 5)
01:21

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบหลังเรียน PAT 7.1 (ชุดที่ 1)
00:08
แบบทดสอบหลังเรียน PAT 7.1 (ชุดที่ 2)
00:06

รายละเอียดคอร์ส

สนามสอบจำลอง PAT 7.1 วิชาความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน ข้อสอบที่นำมาให้น้องๆทำมีการจำลองมาจากข้อสอบจริง จึงมีเนื้อหาที่ครบครัน ทั้งคำศัพท์พื้นฐาน, ไวยากรณ์และโครงสร้าง, สํานวน, การออกเสียง และ วัฒนธรรมฝรั่งเศส โดยจะมีคำใบ้สำหรับข้อสอบแต่ละข้อเพื่อให้น้องๆสามารถทำข้อสอบข้อนั้นๆได้ และในขั้นตอนสุดท้ายจะมีการประเมินประสิทธิภาพในการทำข้อสอบของน้องๆแต่ละคน ถ้าหากน้องๆเปิดคำใบ้บ่อยแค่ไหน ผลคะแนนจากการประเมินก็จะลดลงตามไปด้วย

3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
เนื้อหาที่เข้าถึงได้
5 วิดีโอ ~8 ชั่วโมง
1 เอกสารประกอบการเรียน
แบบฝึกหัด 2 ข้อ ~15 นาที
อื่นๆ
UP Ticket 1 ใบ
ใช้โค้ด