ตะลุยโจทย์ PAT 7.4 ภาษาจีน

เจาะลึกเนื้อหาทุกพาร์ทในข้อสอบวิชา PAT 7.4 ภาษาจีน อย่างครบถ้วน ทั้งสัทอักษร(พินอิน) คำศัพท์ ไวยากรณ์ และหลักต่าง ๆ ในภาษาจีน หรือแม้กระทั่งในส่วนของ พาร์ทความรู้ทั่วเกี่ยวกับประเทศจีน ด้วยข้อสอบจริงตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2556 จำนวน 150 ข้อ

แนะนำ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ในยุคที่ประเทศจีนกำลังก้าวขึ้นมามีอิทธิพลระดับโลกมากขึ้น ภาษาจีนก็เริ่มจะกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย ๆ การรู้ภาษาจีนจึงทำให้น้อง ๆ ได้เปรียบคนอื่นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกอบอาชีพ หรือการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นภาษาจีน ดังนั้น ภาษาจีนจึงเป็นวิชาได้รับความสนใจมากที่สุดในบรรดา PAT ภาษาทั้งหมด การรู้เทคนิค และเนื้อหาที่สำคัญทั้งหลายอย่างลึกซึ่งและแม่นยำ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งในคอร์สตะลุยโจทย์ PAT 7.4 ภาษาจีนของเรา ถือว่าจัดเต็มไปด้วยทริคที่จะช่วยให้น้อง ๆ พิชิตข้อสอบได้อย่างแน่นอน

เนื้อหาในคอร์ส

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 1
58 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 2
378 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 3
378 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 4
378 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 5
424 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 6
378 kB

วิดีโอ

15 วิดีโอ

19:45

PAT 7.4 ภาษาจีน ( Part 1 )
01:42
PAT 7.4 ภาษาจีน ( Part 2 )
01:22
PAT 7.4 ภาษาจีน ( Part 3 )
01:40
PAT 7.4 ภาษาจีน ( Part 4 )
01:29
PAT 7.4 ภาษาจีน ( Part 5 )
01:12
PAT 7.4 ภาษาจีน ( Part 6 )
00:42
PAT 7.4 ภาษาจีน ( Part 7 )
01:28
PAT 7.4 ภาษาจีน ( Part 8 )
01:22
PAT 7.4 ภาษาจีน ( Part 9 )
01:48
PAT 7.4 ภาษาจีน ( Part 10 )
00:58
PAT 7.4 ภาษาจีน ( Part 11 )
01:00
PAT 7.4 ภาษาจีน ( Part 12 )
00:38
PAT 7.4 ภาษาจีน ( Part 13 )
01:45
PAT 7.4 ภาษาจีน ( Part 14 )
01:21
PAT 7.4 ภาษาจีน ( Part 15 )
01:10

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบหลังเรียน PAT 7.4 - ภาษาจีน
00:09

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สตะลุยโจทย์ PAT 7.4 วิชาความถนัดทางภาษาจีน จำนวน 150 ข้อ
คอร์สนี้จะพาน้อง ๆ มาตะลุยโจทย์ที่เคยออกสอบจริงมาแล้วในปี พ.ศ. 2554-2556 พร้อมทั้งยังสรุปเนื้อหาทุกพาร์ทในข้อสอบอย่างครบถ้วน ทั้งสัทอักษร(พินอิน) คำศัพท์ ไวยากรณ์ และหลักต่าง ๆ ในภาษาจีน หรือแม้กระทั่งในส่วนของ พาร์ทความรู้ทั่วเกี่ยวกับประเทศจีน มาสรุปทุกหัวข้อทุกประเด็นที่เคยออกสอบมาก่อน ยิ่งไปกว่านั้น คอร์สนี้จะสอนวิธีการทำในแต่ละพาร์ทด้วยเทคนิค keyword และการตัดตัวเลือก น้อง ๆ จะได้รับเทคนิคการทำโจทย์ PAT จีนได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
เนื้อหาที่เข้าถึงได้
15 วิดีโอ ~20 ชั่วโมง
6 เอกสารประกอบการเรียน
แบบฝึกหัด 1 ข้อ ~10 นาที
อื่นๆ
UP Ticket 1 ใบ
ใช้โค้ด