ตะลุยโจทย์ PAT3 วิศวกรรมศาสตร์

รวบรวมโจทย์ PAT 3 จริงและแนวข้อสอบที่สำคัญครบทุกพารท์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี เขียนแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ และ ความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะหัวข้อทีออกสอบบ่อย เช่น กลศาสตร์ ไฟฟ้า แคลคูลัส ลอการิทึม ปริมาณสารสัมพันธ์ เป็นต้น

ขายดี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

PAT 3 หรือความถนัดทางวิศวกรมศาสตร์นั้น เป็นส่วนหนึ่งของการสอบความถนัดทางวิชาชีพ ซึ่งในคอร์สตะลุยโจทย์ PAT 3 น้อง ๆ จะได้ท้าทายความถนัดของตัวเอง ไปพร้อมกับพี่ ๆ ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ข้อสอบโจทย์จริงในปีก่อน ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนและรู้วิธีตั้งรับกับข้อสอบสุดหินในสนามสอบจริง อีกทั้งยังเช็กความถนัดของน้อง ๆ ว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ในการศึกษาต่อในสายการเรียนนี้

เนื้อหาในคอร์ส

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 1
58 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 2
58 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุุดที่ 3
378 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 4
378 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 5
424 kB

วิดีโอ

13 วิดีโอ

17.59 ชั่วโมง

PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 1 )
103 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 2 )
76 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 3 )
45 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 4 )
100 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 5 )
88 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 6 )
85 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 7 )
92 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 8 )
105 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 9 )
92 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 10 )
67 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 11 )
91 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 12 )
52 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 13 )
77 นาที

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบหลังเรียน PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์
8 นาที

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สตะลุยโจทย์ PAT 3 นี้เป็นการรวบรวมโจทย์ PAT 3 จริงและแนวข้อสอบที่สำคัญจำนวนมากและครบทุกพารท์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี เขียนแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ และ ความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะหัวข้อทีออกสอบบ่อยและไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะเป็น กลศาสตร์ ไฟฟ้า แคลคูลัส ลอการิทึม ปริมาณสารสัมพันธ์ เป็นต้น โดยได้มีการเรียงลำดับอย่างมีสเต็ป ซึ้งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ในการทำโจทย์ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

รีวิวและคอมเม้นท์

4.9
เต็ม 5
Excellent
6
Very good
1
Average
0
Poor
0
Terrible
0
อ่านคอมเม้นท์ (7)
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
เนื้อหาที่เข้าถึงได้
13 วิดีโอ ~18 ชั่วโมง
5 เอกสารประกอบการเรียน
แบบฝึกหัด 1 ข้อ ~9 นาที
อื่นๆ
UP Ticket 1 ใบ
ใช้โค้ด