ตะลุยโจทย์ PAT3 วิศวกรรมศาสตร์

รวบรวมโจทย์ PAT 3 จริงและแนวข้อสอบที่สำคัญครบทุกพารท์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี เขียนแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ และ ความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะหัวข้อทีออกสอบบ่อย เช่น กลศาสตร์ ไฟฟ้า แคลคูลัส ลอการิทึม ปริมาณสารสัมพันธ์ เป็นต้น

ขายดี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

PAT 3 หรือความถนัดทางวิศวกรมศาสตร์นั้น เป็นส่วนหนึ่งของการสอบความถนัดทางวิชาชีพ ซึ่งในคอร์สตะลุยโจทย์ PAT 3 น้อง ๆ จะได้ท้าทายความถนัดของตัวเอง ไปพร้อมกับพี่ ๆ ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ข้อสอบโจทย์จริงในปีก่อน ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนและรุู้วิธีตั้งรับกับข้อสอบสุดหินในสนามสอบจริง อีกทั้งยังเช็กความถนัดของน้อง ๆ ว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ในการศึกษาต่อในสายการเรียนนี้

เนื้อหาในคอร์ส

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 1
424 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 2
424 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุุดที่ 3
378 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 4
424 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 5
378 kB

วิดีโอ

13 วิดีโอ

17:59

PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 1 )
01:43
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 2 )
01:16
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 3 )
00:45
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 4 )
01:40
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 5 )
01:28
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 6 )
01:25
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 7 )
01:32
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 8 )
01:45
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 9 )
01:32
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 10 )
01:07
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 11 )
01:31
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 12 )
00:52
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 13 )
01:17

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบหลังเรียน PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์
00:13

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สตะลุยโจทย์ PAT 3 นี้เป็นการรวบรวมโจทย์ PAT 3 จริงและแนวข้อสอบที่สำคัญจำนวนมากและครบทุกพารท์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี เขียนแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ และ ความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะหัวข้อทีออกสอบบ่อยและไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะเป็น กลศาสตร์ ไฟฟ้า แคลคูลัส ลอการิทึม ปริมาณสารสัมพันธ์ เป็นต้น โดยได้มีการเรียงลำดับอย่างมีสเต็ป ซึ้งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ในการทำโจทย์ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
เนื้อหาที่เข้าถึงได้
13 วิดีโอ ~18 ชั่วโมง
5 เอกสารประกอบการเรียน
แบบฝึกหัด 1 ข้อ ~13 นาที
อื่นๆ
UP Ticket 1 ใบ
ใช้โค้ด