ตะลุยโจทย์ PAT3 วิศวกรรมศาสตร์

รวบรวมโจทย์ PAT 3 จริงและแนวข้อสอบที่สำคัญครบทุกพารท์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี เขียนแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ และ ความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะหัวข้อทีออกสอบบ่อย เช่น กลศาสตร์ ไฟฟ้า แคลคูลัส ลอการิทึม ปริมาณสารสัมพันธ์ เป็นต้น

ขายดี

เนื้อหาในคอร์ส

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 1
58 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 2
424 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุุดที่ 3
58 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 4
378 kB
เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 5
378 kB

วิดีโอ

13 วิดีโอ

17.59 ชั่วโมง

PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 1 )
103 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 2 )
76 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 3 )
45 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 4 )
100 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 5 )
88 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 6 )
85 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 7 )
92 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 8 )
105 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 9 )
92 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 10 )
67 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 11 )
91 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 12 )
52 นาที
PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์ ( Part 13 )
77 นาที

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบหลังเรียน PAT 3 - วิศวกรรมศาสตร์
3 นาที

รีวิวและคอมเม้นท์

4.9
เต็ม 5
Excellent
6
Very good
1
Average
0
Poor
0
Terrible
0
อ่านคอมเม้นท์ (7)
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
เนื้อหาที่เข้าถึงได้
13 วิดีโอ ~18 ชั่วโมง
5 เอกสารประกอบการเรียน
แบบฝึกหัด 1 ข้อ ~4 นาที
อื่นๆ
UP Ticket 1 ใบ
ใช้โค้ด