9 วิชาสามัญ : วิชาเคมี

ชุดเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ : วิชาเคมี

เตรียมตัวสอบแบบไหนดี
เลือกรูปแบบการเตรียมตัวสอบ
คอร์สเตรียมสอบ
เรียนรู้เนื้อหา และทำแบบฝึกหัด + จำลองสนามสอบ
สนามสอบจำลอง
ฝึกทำข้อสอบในสนามสอบ
ทำไมต้องเรียนกับ scoreUP
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
เทคนิคเพิ่มคะแนนสอบ
เฉลยแบบละเอียด
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
ออกแบบมาเพื่อน้องๆ
รูปแบบของเราออกแบบมาเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้
เรียนรู้ไปพร้อมกับการฝึกฝน
พิชิตทุกสนามสอบผ่านการเรียนออนไลน์ พร้อมเทคนิคจากติวเตอร์ และเพิ่มความมั่นใจด้วยระบบสนามสอบจำลอง ที่สามารถรู้ผลคะแนนได้ทันที
คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ 9 วิชาสามัญ : วิชาเคมี

สนามสอบ 9 วิชาสามัญ ถือเป็นสนามสอบที่สำคัญมาก เพราะสามารถนำคะแนนไปใช้ยื่นในรอบรับตรงของระบบ TCAS ได้
โดยการสอบ 9 วิชาสามัญจะมีวิชาพื้นฐานที่สามารถเลือกสอบได้ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ โดยมีวิชาดังต่อไปนี้
1.วิชาภาษาไทย
2.วิชาสังคมศึกษา
3.วิชาภาษาอังกฤษ
4.วิชาคณิตศาสตร์ 1
5.วิชาฟิสิกส์
6.วิชาเคมี
7.วิชาชีววิทยา
8. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์)
9. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์)