9 วิชาสามัญ

ชุดเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ

เตรียมตัวสอบแบบไหนดี
เลือกรูปแบบการเตรียมตัวสอบ
คอร์สเตรียมสอบ
เรียนรู้เนื้อหา และทำแบบฝึกหัด + จำลองสนามสอบ
สนามสอบจำลอง
ฝึกทำข้อสอบในสนามสอบ
ทำไมต้องเรียนกับ scoreUP
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
เทคนิคเพิ่มคะแนนสอบ
เฉลยแบบละเอียด
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
ออกแบบมาเพื่อน้องๆ
รูปแบบของเราออกแบบมาเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้
เรียนรู้ไปพร้อมกับการฝึกฝน
พิชิตทุกสนามสอบผ่านการเรียนออนไลน์ พร้อมเทคนิคจากติวเตอร์ และเพิ่มความมั่นใจด้วยระบบสนามสอบจำลอง ที่สามารถรู้ผลคะแนนได้ทันที
คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ 9 วิชาสามัญ

สนามสอบ 9 วิชาสามัญ ถือเป็นสนามสอบที่สำคัญมาก เพราะสามารถนำคะแนนไปใช้ยื่นในรอบรับตรงของระบบ TCAS ได้
โดยการสอบ 9 วิชาสามัญจะมีวิชาพื้นฐานที่สามารถเลือกสอบได้ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ โดยมีวิชาดังต่อไปนี้

  1. วิชาภาษาไทย
  2. วิชาสังคมศึกษา
  3. วิชาภาษาอังกฤษ
  4. วิชาคณิตศาสตร์ 1
  5. วิชาฟิสิกส์
  6. วิชาเคมี
  7. วิชาชีววิทยา
  8. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์)
  9. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์)