ภาษาอังกฤษ

ชุดเตรียมตัวสอบ ภาษาอังกฤษ

เตรียมตัวสอบแบบไหนดี
เลือกรูปแบบการเตรียมตัวสอบ
คอร์สเตรียมสอบ
เรียนรู้เนื้อหา และทำแบบฝึกหัด + จำลองสนามสอบ
สนามสอบจำลอง
ฝึกทำข้อสอบในสนามสอบ
ทำไมต้องเรียนกับ scoreUP
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
เทคนิคเพิ่มคะแนนสอบ
เฉลยแบบละเอียด
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
ออกแบบมาเพื่อน้องๆ
รูปแบบของเราออกแบบมาเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้
เรียนรู้ไปพร้อมกับการฝึกฝน
พิชิตทุกสนามสอบผ่านการเรียนออนไลน์ พร้อมเทคนิคจากติวเตอร์ และเพิ่มความมั่นใจด้วยระบบสนามสอบจำลอง ที่สามารถรู้ผลคะแนนได้ทันที
คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ

การสอบ ก.พ. เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการ ดังนั้น ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จึงเป็นองค์กรกลาง ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน หรือเป็นระบบกลาง ระหว่างผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในระบบราชการ กับ หน่วยงานราชการที่ขาดแคลนบุคคลโดยผู้สมัครสอบจะต้องเป็น ผู้ที่จบการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของระดับชั้นนั้นๆ