สนามสอบจำลอง
การจำลองการสอบจริง จับเวลาจริง และตรวจข้อสอบเรียลไทม์
เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการสอบ และได้รู้จุดแข็ง-จุดอ่อนก่อนสอบจริง
น้อง ๆ มาเช็คความพร้อมได้เลย
เตรียมตัวสำหรับสอบ
สร้างความพร้อม เพิ่มโอกาสอย่างมั่นใจ